29.05.2016
0:06:40
106 •
Описание:

- Айде слушай, слушай, калеш бре Ангьо,
тамбура що свири!
- Айде слушам, слушам, калеш бре Амед,
турски не разбирам!
- Тамбурката свири, калеш бре Ангьо,
анъма да бидеш.
Анъма да бидеш, калеш бре Ангьо,
бел бисер да нижеш.
Бел бисер да нижеш, калеш бре Ангьо,
за бело ти гърло.
На диван да седиш, калеш бре Ангьо,
мене да ме чекаш.
Мене да ме чекаш, калеш бре Ангьо,
кафе да ми служиш.
Тебе не прилича, калеш бре Ангьо,
боса у налъни.
Тебе ти прилича, калеш бре Ангьо,
анъма да бидеш!
- Море глава давам, вера не сменявам,
анъма не ставам.