02.01.2016
0:59:45
99 •
Описание:

18.07.2014г.
Участват:
проф. д-р Пламен Павлов - историк
доц. д-р Пламен Митев - историк
Предаването е посветено на 177-та годишнина от рождението на Апостола на Свободата и на 180-тата годишнина от рождението на Любен Каравелов. С помощта на известния познавач на нашето национално Възраждане проф. Пламен Митев, декан на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", ще се спрем на общото и различното в живота и дейността на двамата велики революционери, на дейността на БРЦК и Вътрешната революционна организация, на изключителния принос не Левски и Каравелов за идейното, политическо и организационно израстване на българите в борбата срещу турската тирания, за освобождение и национално обединение.